779 Pickering, Houston, TX 77091 – 486300 - Jena Turner - Found Realty